Våre verdier

Trygge og trivelige arbeidsplasser

Vi tror at trygge medarbeidere som trives godt er de beste til å videreutvikle seg og ta ut sitt fulle potensiale.

Trygge medarbeidere som trives skaper en god kultur og et godt vekstklima for både enkeltpersonen og selskapet.

Vi ønsker å bidra til slike arbeidsplasser.

Langsiktighet

Verdier og kultur skapes over tid. Ofte over generasjoner. Vi manøvrerer etter en langsiktig strategi og tenker ofte langt frem når visjoner skapes og planer legges. Det er derfor fyrtårnet er et viktig symbol for oss i BA Group. Skal man ut på en lang ferd, må man stake ut kursen og ha fyrlykter som bidrar til at man beholder riktig retning og i størst mulig grad unngår feilskjær.

Vi tenker ikke bare langsiktighet overfor selskapene vi er engasjert i. Det samme gjelder våre ansatte. Kultur skapes ikke over natten, men bygges når mennesker deler samme verdier, visjoner og mål – over tid.

Bærekraftig innovasjon

Vi tenker bærekraft i våre virksomheter. Det som er bra for samfunnet er ofte også bra for forretningsutvikling. Selskapenes langsiktige økonomiske bærekraft er selvsagt viktig. Derfor er det viktig viktig å ha en langsiktig investeringshorisont og ikke være for opptatt av kortsiktig gevinst. Bærekraftig innovasjon betyr at vi også tenker med hjertet og at vi ønsker å bidra positivt til klima og miljø – til fordel for vårt felles samfunn og neste generasjon.

Mangfold, respekt og inkludering

For oss er alles likeverd en selvfølge. Vi aksepterer ingen former for diskriminering basert på for eksempel etnisitet, funksjonshemming, alder, seksuell legning, politisk eller religiøs overbevisning. Dessuten mener vi at respekt for ulikheter og ulike syn er en viktig verdi som bidrar til forståelse, toleranse og bedre forretningsutvikling.

Better advice. Better business.

Våre verdier

Trygge og trivelige arbeidsplasser

Vi tror at trygge medarbeidere som trives godt er de beste til å videreutvikle seg og ta ut sitt fulle potensiale.

Trygge medarbeidere som trives skaper en god kultur og et godt vekstklima for både enkeltpersonen og selskapet.

Vi ønsker å bidra til slike arbeidsplasser.

Langsiktighet

Verdier og kultur skapes over tid. Ofte over generasjoner. Vi manøvrerer etter en langsiktig strategi og tenker ofte langt frem når visjoner skapes og planer legges. Det er derfor fyrtårnet er et viktig symbol for oss i BA Group. Skal man ut på en lang ferd, må man stake ut kursen og ha fyrlykter som bidrar til at man beholder riktig retning og i størst mulig grad unngår feilskjær.

Vi tenker ikke bare langsiktighet overfor selskapene vi er engasjert i. Det samme gjelder våre ansatte. Kultur skapes ikke over natten, men bygges når mennesker deler samme verdier, visjoner og mål – over tid.

Bærekraftig innovasjon

Vi tenker bærekraft i våre virksomheter. Det som er bra for samfunnet er ofte også bra for forretningsutvikling. Selskapenes langsiktige økonomiske bærekraft er selvsagt viktig. Derfor er det viktig viktig å ha en langsiktig investeringshorisont og ikke være for opptatt av kortsiktig gevinst. Bærekraftig innovasjon betyr at vi også tenker med hjertet og at vi ønsker å bidra positivt til klima og miljø – til fordel for vårt felles samfunn og neste generasjon.

Mangfold, respekt og inkludering

For oss er alles likeverd en selvfølge. Vi aksepterer ingen former for diskriminering basert på for eksempel etnisitet, funksjonshemming, alder, seksuell legning, politisk eller religiøs overbevisning. Dessuten mener vi at respekt for ulikheter og ulike syn er en viktig verdi som bidrar til forståelse, toleranse og bedre forretningsutvikling.

Better advice.
Better business.