Ledelse og styret

Styret og ledelsen i BA Group har bredt sammensatt kompetanse innenfor strategi, selskaps- og personalledelse, jus,  økonomi, salg- og marked, it og innovasjon. Vi mener at ulike kompetanseprofiler som spiller godt sammen over tid gir best grobunn for å skape positive og bærekraftige verdier. Vi tror på godfotteorien og at vi gjennom å «Spæll kvarander god» bidrar til langsiktig verdiskapning og bygging av en god organisasjonskultur.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Vi er også opptatt av å bidra til vekst og utvikling for samfunnet vi er en del av, og vi ønsker å gjøre det på en måte som bidrar positivt til å nå bærekraftsmålene.

Better advice. Better business.

Ledelse og styret

Styret og ledelsen i BA Group har bredt sammensatt kompetanse innenfor strategi, selskaps- og personalledelse, jus,  økonomi, salg- og marked, it og innovasjon. Vi mener at ulike kompetanseprofiler som spiller godt sammen over tid gir best grobunn for å skape positive og bærekraftige verdier. Vi tror på godfotteorien og at vi gjennom å «Spæll kvarander god» bidrar til langsiktig verdiskapning og bygging av en god organisasjonskultur.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Vi er også opptatt av å bidra til vekst og utvikling for samfunnet vi er en del av, og vi ønsker å gjøre det på en måte som bidrar positivt til å nå bærekraftsmålene.

Better advice.
Better business.