Hvem er vi?

Better Advice Group AS (BA Group) er et jordnært og lite norskeid investeringsselskap med relativt kort selskapsjuridisk historie, men likevel med lang tradisjon og kultur. Vi har solide eiere med bred erfaring.  BA Group er en aktiv eier og jobber ofte og i perioder tett med selskaper vi utvikler og investerer i. Vi elsker å bidra til at kunder og partnere av våre selskaper lykkes med sine virksomheter. Eller, om du vil, får bedre råd – i dobbel forstand. Det er derfor vi sier «Better advice. Better business». Har du kanskje en god idè eller virksomhet, men trenger en strategisk og finansiell partner som kan bidra til å utvikle potensialet videre? Kaffen er alltid varm hos oss.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Vi er også opptatt av å bidra til vekst og utvikling for samfunnet og miljøet vi er en del av, og vi ønsker å gjøre det på en måte som bidrar positivt til å underbygge bærekraftsmålene.

Vi er opptatt av sosialt entreprenørskap som handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn fremfor offentlige løsninger.

Better advice. Better business.

Hvem er vi?

Better Advice Group AS (BA Group) er et jordnært og lite norskeid investeringsselskap med relativt kort selskapsjuridisk historie, men likevel med lang tradisjon og kultur. Vi har solide eiere med bred erfaring.  BA Group er en aktiv eier og jobber ofte og i perioder tett med selskaper vi utvikler og investerer i. Vi elsker å bidra til at kunder og partnere av våre selskaper lykkes med sine virksomheter. Eller, om du vil, får bedre råd – i dobbel forstand. Det er derfor vi sier «Better advice. Better business». Har du kanskje en god idè eller virksomhet, men trenger en strategisk og finansiell partner som kan bidra til å utvikle potensialet videre? Kaffen er alltid varm hos oss.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Vi er også opptatt av å bidra til vekst og utvikling for samfunnet og miljøet vi er en del av, og vi ønsker å gjøre det på en måte som bidrar positivt til å underbygge bærekraftsmålene.

Vi er opptatt av sosialt entreprenørskap som handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn fremfor offentlige løsninger.

Miljø og bærekraft