Vår visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder for å skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser. Andre har ønsket å utvikle ny og revolusjonerende teknologi for å forandre og forenkle menneskenes liv. Og noen har sett for seg et samfunn der alle menneskene, uansett hudfarge og kjønn, kunne leve i fred og harmoni.

Vår visjon er å skape og videreutvikle selskaper, partnerskap og organisasjoner som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet, og som bidrar til å  sette positive og varige avtrykk.

Å etterlate tydelige spor, betyr at vi ønsker å skape noe varig og betydningsfullt. Det innebærer også en forståelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei. Vi tror derfor på felles overordnede visjoner og verdier som drivere for ansatte og virksomheter, uten at det enkelte selskaps handlingsrom og egenart begrenses.

Miljø, klima og bærekraft

Vår visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder for å skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser. Andre har ønsket å utvikle ny og revolusjonerende teknologi for å forandre og forenkle menneskenes liv. Og noen har sett for seg et samfunn der alle menneskene, uansett hudfarge og kjønn, kunne leve i fred og harmoni.

Vår visjon er å skape og videreutvikle selskaper, partnerskap og organisasjoner som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet, og som bidrar til å  sette positive og varige avtrykk.

Å etterlate tydelige spor, betyr at vi ønsker å skape noe varig og betydningsfullt. Det innebærer også en forståelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei. Vi tror derfor på felles overordnede visjoner og verdier som drivere for ansatte og virksomheter, uten at det enkelte selskaps handlingsrom og egenart begrenses.

Miljø, klima og bærekraft