Vår visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder for å skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser. Andre har ønsket å utvikle ny og revolusjonerende teknologi for å forandre og forenkle menneskenes liv. Og noen har sett for seg et samfunn der alle menneskene, uansett hudfarge og kjønn, kunne leve i fred og harmoni.

Vår målsetning er å initiere og utvikle bedrifter, partnerskap og organisasjoner som positivt påvirker individuelle liv og samfunnet som helhet. Vi ønsker å skape varige og positive inntrykk.

Å skape varige avtrykk innebærer vår ambisjon om å gi opphav til noe vedvarende og meningsfullt. Dette innebærer også en anerkjennelse av at spor blir mest synlige når mange følger samme sti. Vi tror derfor på felles overordnede visjoner og verdier som drivkraft for både ansatte og virksomheter, samtidig som vi respekterer hvert selskaps handlingsrom og unike karakter.

Miljø, klima og bærekraft

Vår visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder for å skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser. Andre har ønsket å utvikle ny og revolusjonerende teknologi for å forandre og forenkle menneskenes liv. Og noen har sett for seg et samfunn der alle menneskene, uansett hudfarge og kjønn, kunne leve i fred og harmoni.

Vår målsetning er å initiere og utvikle bedrifter, partnerskap og organisasjoner som positivt påvirker individuelle liv og samfunnet som helhet. Vi ønsker å skape varige og positive inntrykk.

Å skape varige avtrykk innebærer vår ambisjon om å gi opphav til noe vedvarende og meningsfullt. Dette innebærer også en anerkjennelse av at spor blir mest synlige når mange følger samme sti. Vi tror derfor på felles overordnede visjoner og verdier som drivkraft for både ansatte og virksomheter, samtidig som vi respekterer hvert selskaps handlingsrom og unike karakter.

Miljø, klima og bærekraft