Om BA Group

Better Advice Group AS (BA Group) er et norskeid investeringsselskap med relativt kort selskapsjuridisk historie, men likevel med lang tradisjon og kultur i veggene.  BA Group er en aktiv eier og jobber ofte og i perioder tett med selskaper vi utvikler og investerer i. Vi elsker å gi gode råd og å bidra til at kundene av våre selskaper lykkes med sine virksomheter. Det er derfor vi sier «Better advice. Better business». Har du kanskje en god idè eller virksomhet, men trenger en strategisk og finansiell partner som kan bidra til å utvikle potensialet videre? Kaffen er alltid varm hos oss.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Det handler også om å bidra til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene vi er en del av, og at vi skal gjøre det på en måte som underbygger bærekraftsmålene.

Vi er opptatt av sosialt entreprenørskap, som handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på ny måter. Sosialt entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn fremfor offentlige løsninger.

Better advice. Better business.

Om BA Group

Better Advice Group AS (BA Group) er et norskeid investeringsselskap med relativt kort selskapsjuridisk historie, men likevel med lang tradisjon og kultur i veggene.  BA Group er en aktiv eier og jobber ofte og i perioder tett med selskaper vi utvikler og investerer i. Vi elsker å gi gode råd og å bidra til at kundene av våre selskaper lykkes med sine virksomheter. Det er derfor vi sier «Better advice. Better business». Har du kanskje en god idè eller virksomhet, men trenger en strategisk og finansiell partner som kan bidra til å utvikle potensialet videre? Kaffen er alltid varm hos oss.

For BA Group dreier verdiskapning seg om mer enn bare finansiell avkastning. Det handler også om å bidra til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene vi er en del av, og at vi skal gjøre det på en måte som underbygger bærekraftsmålene.

Vi er opptatt av sosialt entreprenørskap, som handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på ny måter. Sosialt entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn fremfor offentlige løsninger.

Better advice.
Better business.